Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn, unge og foresatte som trenger hjelp. Vår kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av virksomheter og nivå.

Mer info